top
 
     
 
   
     
 
 
 
 
 
 
  공지사항
   장애아돌보미 6차면접 및 7차OT-11/12
   2019 장애아가족 양육지원사업 서비스 이용…
   [마감] 2019 발달장애인가족휴식 지원사업 …
   [마감] 휴식지원 10월 20일 '秋사, …
 
  보도자료
   “장애인 치과진료·비용 지원 받으세요
   유엔 장애인권리협약 모니터링 지표개발(안…
   19대국회 제1호법안 발달장애인법 국회 본…
   [보도자료]“발달장애인 정보관리 시스템 …
 
  포토갤러리
  • 11월 실무자모임
  • 11월 운영위원회
  • 2019 발달장애인가족 …
  • 0919 보수교육
 
top