top
 
     
 
   
     
 
 
 
 
 
 
  공지사항
   장애아돌보미 1차면접-2/25
   2021 장애아돌보미 모집(수시)
   「방문돌봄종사자등 한시지원금ʍ…
   2021년 양육-대상가정이용자서류 및 활동일…
 
  보도자료
   “장애인 치과진료·비용 지원 받으세요
   유엔 장애인권리협약 모니터링 지표개발(안…
   19대국회 제1호법안 발달장애인법 국회 본…
   [보도자료]“발달장애인 정보관리 시스템 …
 
  포토갤러리
  • 2020년 12월 16일 제 …
  • 2020년 11월 30일 코…
  • 2020년 11월 제1차 운…
  • 2020년 8월 임시 총회
 
top